ŚWIADECTWA REJESTRACJI NASZYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
Our trade marks

LOGO 
świadectwo rejestracji loga firmowego / trade mark of our logo


NAZWA/NAME - "goralmet"
świadectwo rejestracji nazwy goralmet / trade mark of goralmet name


ZNAK/MARK - "GMG"
świadectwo rejestracji znaku gmg / trade mark of gmg mark


NAZWA/NAME - "TITANOBOA"
świadectwo rejestracji nazwy Titanoboa / trade mark of Titanoboa name